Bảo Hành

Hướng dẫn bảo hành

Để được bảo hành, sản phẩm cần:

Còn hạn bảo hành

Còn hóa đơn mua hàng

Chúng tôi cố gắng thực hiện việc bảo hành trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên việc bảo hành có thể bị chậm tùy thuộc vào lượng hàng tồn và đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận

Chúng tôi từ chối bảo hành cho các trường hợp:

Quá thời hạn bảo hành

Không có hóa đơn mua hàng

Hàng hóa bị hư hỏng do sử dụng không theo hướng dẫn

Hàng hóa bị hỏng do bảo quản không theo hướng dẫn

Chúng tôi rất mong Quý khách có thể thực hiện đầy đủ các yêu cầu cho việc bảo hành để hạn chế việc ảnh hưởng chất lượng dịch vụ cung cấp